Missie & Visie

VISIE | WAT WIJ GELOVEN
Kunst op de Koffie gelooft dat kunst ons rijker maakt. Voor ons gaat kunst om meer dan betekenisgeving, om meer dan de boodschap die overgedragen kan worden. Voor ons gaat kunst om wat kunst ‘doet’. Kunst geeft ons de mogelijkheid om contact te maken en verbindingen te leggen. Met elkaar en met de wereld om ons heen. Kunst kan onze manier van kijken kantelen, prikkelt onze nieuwsgierigheid en heeft zo de kracht om ons denken te verrijken, te verbreden én te verdiepen.

MISSIE | WAT WIJ BELOVEN
Kunst op de Koffie verbindt mensen en kunst, op allerlei manieren. Kunst op de Koffie maakt ontmoetingen tussen kunstenaars, bewoners en publiek mogelijk in het privédomein; de huiskamer of het hele huis als tentoonstellingsplek in de traditie van de Chambre d’Amis. Hier ontstaat een uitwisseling van perspectieven en ervaringen tussen kunstenaar, publiek en bewoner.
 
Voor Kunst op de Koffie staat de kwaliteit van de kunst voorop maar niet op zichzelf. Gastvrijheid is ons handelsmerk, de deur staat open,
álle kunstenaars zijn aanwezig en alle kunst is te koop.