Werkwijze

Voor de nieuwe editie van Kunst op de Koffie benaderde het onafhankelijke team van Kunst op de Koffie 25 kunstenaars. Wij hanteren daarvoor een aantal strikte voorwaarden:
- De deelnemer is professioneel werkzaam als kunstenaar met een afgeronde kunstopleiding, heeft een actief beoefende beroepspraktijk en besef van cultureel ondernemerschap.
- Het werk moet tezamen met dat van andere geselecteerde kunstenaars een spannend nieuw “palet” opleveren om een nieuwe editie van niveau te garanderen.
- De deelnemer heeft nog niet eerder meegedaan aan Kunst op de Koffie.
- De deelnemer is gedurende de tentoonstelling zelf aanwezig.

Eerder deelgenomen kunstenaars gaven aan dat in het spanningsveld van ‘direct de toeschouwer van je werk ontmoeten’, veel waarde zat om nieuwe werken te maken. En dat de veilige context die Kunst op de Koffie weet te genereren, werkelijk ruimte maakt voor uitwisseling en dialoog.